Print this page

VEL BLÅST og jobba, men det er ikkje juleferie ennå :) Øving og pølser 12.12.
c

Møt i tide på øvingane - speleklar 1930 -  Dørene opnast 1915 :)

Forfall til øving og speleoppdrag skal meldast Janne på tlf. 94784211 i GOD tid før øvinga starter, og til speleoppdrag så fort du veit du ikkje kan delta.

Referat frå styremøte 07.11.18 er lagt ut.

Referat frå NMF distriktsmøte jærregionen lagt ut under menyvalg referat o.a. frå andre

Noter me skal prøva oss på:

Musik skal byggjast ut av gledje
The cup of life
Tijuana taxi
Spanish flea
Oye como va
Struttin' with Maria

 

 

Datoar å notera i kalendaren:

? mars 2019 Livsglededøgnet

 

Sjå aktivitetar - årshjul - der skal det meste stå.

 

 

 

Orientering om heimesida:


Alt utanom det som ligg under for medlemmer er tenkt for publikum. Difor står f.eks. ikkje ALT me skal gjer under "kva skjer". Medlemmer må alltid gå via "For medlemmer" for å hente info. Som regel blir det laga eit eige menyvalg for kvar aktivitet.

Under sosialt ligg bilete frå nokre få interne aktiviteter. Bilete frå andre happeningar ligg opne for alle under "biletarkiv".

Ved å klikke på lyra øverst til høgre kjem du tilbake til "start" - velkommensida.