Print this page

Alle må ha med notestativ til oktoberfesten (svart frå korpslageret)
c

Møt i tide på øvingane - speleklar 1930 -  Dørene opnast 1915 :)

Forfall til øving og speleoppdrag skal meldast Janne på tlf. 94784211 i GOD tid før øvinga starter, og til speleoppdrag så fort du veit du ikkje kan delta.

Det er oppretta menyvalg korpsfestival og oktoberfest der info vert lagt fortløpande.

Program for korpsfestivalen lagt ut -  Me er vertsskap og kvar og ein av oss kan få allslags spørsmål - vær førebudd med programmet i lommen, så kan du svare på mykje. 

Antrekk på korpsfestivalen: Den kvite p-skjorta og den svarte jakken med medaljen på - så må kvar og ein vurdera ift ver og kva dei skal gjera, kva ev. meir som er nødvendig. GUL VAKTVEST til flest mulig (festivalleiing, defileringsleiarar, scenevakter og kanskje  ansvarlege på dei forskjellige "postane").Utdeling onsdag 

Repertoar oktoberfest ligg under eige menyvalg

Referat frå styremøte 15.08.18 er lagt ut.

Vårkonsert 07.04.2019 avlyst.

Datoar å notera i kalendaren:

22.09.18 Korpsfestival og oktoberfest frå kl. 0900
03.10.18 Øvingsfri
09.12.18 Jul i Skomakergata (Rigging og generalprøve 08.12.)

Sjå aktivitetar - årshjul - der skal det meste stå.

 

 

 

Orientering om heimesida:


Alt utanom det som ligg under for medlemmer er tenkt for publikum. Difor står f.eks. ikkje ALT me skal gjer under "kva skjer". Medlemmer må alltid gå via "For medlemmer" for å hente info. Som regel blir det laga eit eige menyvalg for kvar aktivitet.

Under sosialt ligg bilete frå nokre få interne aktiviteter. Bilete frå andre happeningar ligg opne for alle under "biletarkiv".

Ved å klikke på lyra øverst til høgre kjem du tilbake til "start" - velkommensida.