Print this page

Foto: Erling Dagsland

Oktoberfest
x
 
 
 
 
 


Me arrangerte oktoberfest 8. oktober, og denne og i eit utrulig flott haustver, som mest grensa til sommar. Teltet fyltes av glade gjester og det var stor stemning, spesielt under allsangen.. Gukkenheimerkameraden og Jr. stod for musikken, og medlemmer og fleire partnarar/barn/svigerbarn var med og hjalp oss som vakter. Det vart ein svært vellukka kveld, men framleis med mange tips om kva som kan gjerast annleis, så neste år blir det ennå betre!